Đố vui có thưởng

Đố vui có thưởng

Giải bài toán trồng cây có thưởng

www.thanhlyhangcu.com mở trò đố vui có thưởng sao 

Giải bài toán trồng cây  

            Cho 20 cây , bạn phải trồng thành 20 hàng mỗi hàng 4 cây ( khoản cách cây tùy ý ) 

 

vi dụ :  Cho 3 cây , trồng 3 hàng mỗi hàng 2 cây 

             

                

             

 

Giải thưởng :  1  giường cũi gỗ em bé hàng mới 100% cho bạn nào có lời giải sớm nhất 

 

 

 

 

 

                           Địa chỉ mail nhận câu giải đáp : Mail : thanhlyhangcu@yahoo.com.vn

 

 

 

              

Kho Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh

Góp Ý