Một số đồ án Nội - Ngoại thất của sinh viên Kiến Trúc Đà Nẵng

Một số đồ án Nội - Ngoại thất của sinh viên Kiến Trúc Đà Nẵng

Đồ án thiết kế phòng khánh tiết Show room Audi SVTH: Đoàn Văn Quyết 11KT8 - Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng GVHD: Ths. KTS Võ Hữu Linh

Đồ án thiết kế phòng khánh tiết Show room Audi

 

SVTH: Đoàn Văn Quyết 11KT8 - Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng
GVHD: Ths. KTS Võ Hữu Linh

 

do_an_trang_tri_noi_ngoai_that

 

do_an_trang_tri_noi_ngoai_that

 

do_an_trang_tri_noi_ngoai_that

 

do_an_trang_tri_noi_ngoai_that

 

do_an_trang_tri_noi_ngoai_that

 

do_an_trang_tri_noi_ngoai_that

 

do_an_trang_tri_noi_ngoai_that

 

 

Thiết kế phòng họp Apple

 

SVTH: Nguyễn Ngọc Ninh 11KT8 - Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng
GVHD: Ths. KTS Võ Hữu Linh

 

do_an_trang_tri_noi_ngoai_that

 

do_an_trang_tri_noi_ngoai_that

 

do_an_trang_tri_noi_ngoai_that

 

do_an_trang_tri_noi_ngoai_that

 

do_an_trang_tri_noi_ngoai_that

 

do_an_trang_tri_noi_ngoai_that

 

do_an_trang_tri_noi_ngoai_that

 

do_an_trang_tri_noi_ngoai_that

 

 

Mẫu nội thất phòng họp

 

do_an_trang_tri_noi_ngoai_that

 

do_an_trang_tri_noi_ngoai_that

 

do_an_trang_tri_noi_ngoai_that

 

do_an_trang_tri_noi_ngoai_that

 

do_an_trang_tri_noi_ngoai_that

 

do_an_trang_tri_noi_ngoai_that

 

do_an_trang_tri_noi_ngoai_that

 

do_an_trang_tri_noi_ngoai_that

 

do_an_trang_tri_noi_ngoai_that

 

do_an_trang_tri_noi_ngoai_that

 

do_an_trang_tri_noi_ngoai_that

 

do_an_trang_tri_noi_ngoai_that

 

do_an_trang_tri_noi_ngoai_that

 

do_an_trang_tri_noi_ngoai_that

 

do_an_trang_tri_noi_ngoai_that

 

do_an_trang_tri_noi_ngoai_that

 

do_an_trang_tri_noi_ngoai_that

Kho Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh

Góp Ý