Tại sao lá cây có màu xanh?

Tại sao lá cây có màu xanh?

Lá cây có màu xanh do sự hiện diện của một hợp chất hóa học gọi là chlorophyll (lưu huỳnh lục). Chlorophyll là chất quang hợp chủ yếu trong quá trình quang hợp của cây, giúp cây tạo ra thức ăn và năng lượng từ ánh sáng mặt trời.

 

Sự quang hợp là quá trình mà cây sử dụng ánh sáng mặt trời, nước và khí carbon dioxide để sản xuất đường vàng (glucose) cùng với oxy thông qua phản ứng hóa học. Chlorophyll chính là chất làm cho lá cây có màu xanh và cũng giúp cây hấp thụ ánh sáng mặt trời để thực hiện quá trình quang hợp.

Khi ánh sáng mặt trời chiếu vào lá cây, chlorophyll trong tế bào lá hấp thụ phần lớn các bước sóng ánh sáng màu xanh và một ít màu đỏ. Do đó, chúng ta thấy lá cây thường có màu xanh. Những màu khác như màu đỏ, cam và vàng cũng tồn tại trong lá cây, nhưng chúng bị che đi bởi màu xanh của chlorophyll trong suốt mùa hè khi cây đang hoạt động quang hợp mạnh mẽ.

Kho Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh

Góp Ý