XIN CHÚC MỪNG ANH NGUYỄN HOÀNG HẢI ĐÃ GIẢI ĐÚNG CÂU ĐỐ SỚM NHẤT VÀ NHẬN ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG

XIN CHÚC MỪNG ANH NGUYỄN HOÀNG HẢI ĐÃ GIẢI ĐÚNG CÂU ĐỐ SỚM NHẤT VÀ NHẬN ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG

Ngày 20/6/2015 Thanhlyhangcu.com đã đưa ra một câu đố vui có thưởng và đã tìm thấy chủ nhân giải thưởng là anh Nguyễn Hoàng Hải(Bình Dương)

Giải bài toán trồng cây  

            Cho 20 cây , bạn phải trồng thành 20 hàng mỗi hàng 4 cây ( khoản cách cây tùy ý ) 

 

vi dụ :  Cho 3 cây , trồng 3 hàng mỗi hàng 2 cây 

             

 

Giải thưởng :  1  giường cũi gỗ em bé hàng mới 100% cho bạn nào có lời giải sớm nhất 

 

 

 

Đáp án: 

Kho Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh

Góp Ý